Wyposażyliśmy hotel HILTON na Malcie

7 listopada 2018 - Less than a minute read

Insta­la­cja, której naszej ekipie insta­la­cyj­nej zazdro­ści­ła cała firma. Lokali­za­cja jak z bajki, luksus najwyż­szej próby a wśród tych przestrze­ni meble marki ATEPAA.

Tak renomo­wa­ni kliencie sprawia­ją, że podno­si­my swoją poprzecz­kę z wielką satys­fak­cją.