Menu

Kupując produkty certyfikowane FSC® dbasz o lasy na całym świecie.
FSC® C161403 – www.fsc.org

Menu
Efrr Flaga Ue
Menu

LINIA LUND™ NOWOCZESNY SYSTEM MEBLI HOTELOWYCH DO POKOJU

Niebanalne i dające wiele możliwości aranżacji meble do pokoju.

Połączenie nowoczesnej formy z elementami stalowymi.
Po prostu linia LUND™, nowa kolekcja mebli hotelowych od ATEPAA®

Nowocze­sna i stylowa forma, możli­wość łatwej konfi­gu­ra­cji oraz bogata kolory­sty­ka, to tylko nielicz­ne z wielu atutów nowej linii LUND™.
Projek­tu­jąc naszą nową linię chcie­li­śmy stworzyć meble hotelowe, które znajdą zasto­so­wa­nie w dużych sieciach hoteli jak również stanowić dosko­na­łą alter­na­ty­wę dla małych i klima­tycz­nych hoteli butiko­wych czy nawet jako meble do designer­skie­go hostelu.

Linia LUND™ składa z się wielu elemen­tów, które z całą pewno­ścią umożli­wia­ją kreatyw­ne i indywi­du­al­ne dosto­so­wa­nie do każdego projektu. Możli­wość konfi­gu­ro­wa­nia kolory­sty­ki elemen­tów stalo­wych jak również elemen­tów z płyty meblowej daje ponad kilka­dzie­siąt opcji.

Kolekcja składa się z podsta­wo­wych elemen­tów takich jak szafa na ubrania, miejsce do pracy czy miejsce na sejf oraz torbę podróżną. Ponad to cała linię uzupeł­ni­li­śmy w stylowe meble wokół łóżka czyli bezgło­wie oraz szafki nocne.

Pobierz katalog przesta­wia­ją­cy całą kolekcję jak również opcję perso­na­li­za­cji. POBIERZ

Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że linia LUND™ z całą pewno­ścią wyróżnia się na rynku. POBIERZ

ATEPAA® to produ­cent dający bardzo duże możli­wo­ści dosto­so­wy­wa­nia produk­cji do oczeki­wań. Skontak­tuj się z nami, chętnie zapozna­my się z projek­tem. KONTAKT

Plan wykonany przez dział projektowy ATEPAA®

Tworzymy rozwiązania dostosowane do wnętrz mając na uwadze istniejącą bądź planowaną aranżację. Nasz dział projektowy dostosowuje dostępne bryły często uzupełniając je o kreatywne i indywidualne elementy, nadając tym samym pomieszczeniom niepowtarzalnego charakteru.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest