Menu

Kupując produkty certyfikowane FSC® dbasz o lasy na całym świecie.
FSC® C161403 – www.fsc.org

Menu
Efrr Flaga Ue
Menu

Linia LUOVA™

Nowoczesne szafki ubraniowe

Szereg możliwości oraz jakość.
Linia LUOVA™.

Szafki ubraniowe LUOVA™ to połączenie korpusów oraz frontów wykonanych z płyty laminowanej.

Linia LUOVA™ stanowi idealną kombinację wytrzymałej konstrukcji z rozmaitymi możliwościami kolorystycznymi, które daje nam szeroki wybór płyt laminowanych.
W zależności od modelu szafki wyposażone są w drążek z haczykami lub haczyk.

Dodatkowa półka lub inny spersonalizowany element?

Nie ma sprawy, staramy się aby nasze produkty sprostały wszelkim oczekiwaniom.

Jakość i bezpieczeństwo

Szafki ubraniowe do obiektów sportowych i pomieszczeń mokrych. Szafki produkowane z płyt kompaktowych HPL o właściwościach antybakteryjnych i płyty meblowej.

All inclu­si­ve

Transport, wniesienie oraz instalacja. Wszystko na miejscu bezpiecznie i na czas.

Nasi profesjonalni i mili pracownicy na pewno Cię nie zawiodą.

ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów oraz modeli szafek. Poniżej w dokumencie do pobrania prezentujemy nasze standardowe rozwiązania. Szafki o innych wymiarach, indywidualny typ szafek skrojony na miarę? Oczywiście podejmiemy się produkcji. Wystar­czy, że napiszesz na: [email protected]

Zobacz typy szafek z linii LUOVA™

Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że szafki szatnio­we ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji. Linia LUOVA™ to możli­wość wykona­nia indywi­du­al­nej grafiki na frontach. Więcej infor­ma­cji: info@atepaa,com

Zobacz kolory i dekory w linii LUOVA™

Szafki ubranio­we z linii LUOVA™ mogą być wyposa­żo­ne w każdy zamek mecha­nicz­ny lub elektro­nicz­ny.
Pomagamy w wyborze optymal­ne­go rozwią­za­nia. Oferu­je­my zamki na kluczyk, kłódkę, szyfr oraz zamki elektro­nicz­ne na kod oraz kartę.

Zobacz dostępne zamki

Kreatyw­ny, zaska­ku­ją­cy czy luksu­so­wy, zobacz co możemy zaofe­ro­wać ponad nasze standar­do­we rozwią­za­nia.

Zobacz dostępne opcje

Zastosowanie:
 • szafki ubranio­we do szatni sporto­wej lub pracow­ni­czej
 • szafki pracow­ni­cze do biura (m.in na laptopy)
 • szafki depozy­to­we
 • szafki dla rowerzy­stów
Możliwości:
 • dowolny rozmiar
 • bogata kolory­sty­ka
 • możli­wość nanie­sie­nia grafiki
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
Rodzaje:
 • szeroki wybór modułów oraz typów szafek
 • szafki na cokole
 • szafki na ławce
 • szafki na nóżkach
Korzyści:
 • atrak­cyj­na cena
 • bogaty wybór kolory­sty­ki oraz dekorów drewno­po­dob­nych
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej

Projekt ATEPAA wykonany przed realizacją.

Szafki ubraniowe i depozytowe z linii LUOVA™ wyprodukowane na specjalnie zamówienie dla naszych klientów mogą z całą pewnością znaleźć miejsce jako solidne i nowoczesne meble do przechowywania rzeczy osobistych przez klientów klubów sportowy, hotelach czy w szatniach pracowniczych. Tworzymy rozwiązania dostosowane do wnętrz mając na uwadze istniejącą bądź planowaną aranżację.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest