Projekt oraz produkcja mebli dla butiku Höllwarth w Wiedniu.

7 listopada 2018 - Less than a minute read

Możli­wość powie­rze­nia w jedne ręce projektu oraz produk­cji indywi­du­al­nych mebli sprawiła, że jeden z naszych ulubio­nych klientów wybrał nas do kolej­ne­go projektu.

Pomysł to przecież coś więcej niż produkty i rysunki pomiesz­czeń — to wizja miejsca, które chcemy stworzyć.
Projekt zakładał produk­cję syste­mo­we­go rozwią­za­nia, które w sposób stylowy i eleganc­ki podkre­śli luksu­so­wą odzież ofero­wa­ną przez butik.
Dla Höllwarth Moden zapro­jek­to­wa­li­śmy i wykona­li­śmy meble oraz bardzo stylowe oświe­tle­nie sufitowe.