Menu

Kupując produkty certyfikowane FSC® dbasz o lasy na całym świecie.
FSC® C161403 – www.fsc.org

Menu
Efrr Flaga Ue
Menu

LINIA MALMO™ NOWOCZESNY SYSTEM MEBLI MIĘKKICH DO BIUR

Niebanalne i dające wiele możliwości aranżacji sofy i fotele biurowe.

Połączenie nowoczesnej formy i wielu możliwości aranżacji.
Linia MALMO™ — nowa kolekcja mebli tapicerowanych do biura.

Jedna spójna linia, wiele możli­wo­ści konfi­gu­ra­cji, najlep­sze materia­ły i nieba­nal­na forma, to tylko nielicz­ne z wielu atutów nowej linii MALMO™.
Projek­tu­jąc naszą nową linię chcie­li­śmy stworzyć meble miękkie, które wyróżnią się formą, ale również będą dostępne cenowo dla każdego inwesto­ra.

Linia MALMO™ składa z się wielu elemen­tów, które z całą pewno­ścią umożli­wia­ją kreatyw­ne i indywi­du­al­ne dosto­so­wa­nie do każdego projektu. Możli­wość konfi­gu­ro­wa­nia ułożenia oraz spójna forma wszyst­kich typów mebli sprawia dużą łatwość na etapie projektu.

W kolekcji można znaleźć sofy biurowe, fotele biurowe, pufy oraz ścianki akustycz­ne.

Pobierz katalog przesta­wia­ją­cy całą kolekcję jak również opcję perso­na­li­za­cji. POBIERZ

ATEPAA® to również produ­cent mebli tapice­ro­wa­nych dający bardzo duże możli­wo­ści dosto­so­wy­wa­nia produk­cji do oczeki­wań. Skontak­tuj się z nami, chętnie zapozna­my się z projek­tem. KONTAKT

Tworzymy rozwiązania dostosowane do wnętrz mając na uwadze istniejącą bądź planowaną aranżację. Nasz dział projektowy dostosowuje dostępne bryły, często uzupełniając je o kreatywne i indywidualne elementy, tym samym nadając pomieszczeniom niepowtarzalny charakter.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest