Countries:

Metalowe szafki pracownicze do szatni oraz stołówki


Zobacz Reali­za­cjęOferta Szafek

Nasze produkty dostarczamy oraz instalujemy w całej Polsce

Poniżej prezen­tu­je­my najwyż­szej jakości szafki pracow­ni­cze. Szafki typu L, szafki BHP oraz śniada­nio­we. Przeko­naj się, że meble socjalne mogą wyglądać WOW!

ZOBACZ NASZE REALIZACJEZOBACZ JAK PROJEKTUJEMY

Katalog produktów

Darmowy katalog produk­tów wysłany pocztą to coś czego potrze­bu­jesz? Nie ma sprawy, przygo­tu­je­my przesył­kę a kurier dostar­czy go do drzwi.


Cennik szafek oraz pozostałych mebli

ATEPAA to jakość za rozsądną cenę. To fakt. Oczywi­ście zrobimy wszystko, aby dostar­czyć Ci możliwie najwię­cej infor­ma­cji.

Darmowy projekt i wizualizacja 3D

Uwiel­bia­my Tworzyć i pomagać Wam w projek­to­wa­niu. Staramy się, aby reali­za­cja była wierną kopią naszej wizuali­za­cji.

Szafki metalowe dla pracowników
o niespotykanej jakości

Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji szafek pracowniczych do szatni oraz pomieszczeń socjalnych. Wysoka jakość produktów, indywidualny projekt oraz miła i profesjonalna obsługa, na to
z całą pewnością mogą liczyć nasi klienci.

Nasze produkty dostar­cza­my oraz insta­lu­je­my w całej Polsce

Poniżej prezen­tu­je­my szafki oraz ofertę dedyko­wa­ną do szatni pracow­ni­czych i pomiesz­czeń socjal­nych w firmach. Szafki BHP na odzież, szafki śniada­nio­we oraz inne meble na indywi­du­al­ne zamówie­nie.

Linie Produktowe

  • Wszyst­kie
  • Szafki do szatni
  • Szafki do pomiesz­czeń socjal­nych
  • Ławki do szatni pracow­ni­czej

Szafki pracownicze typu L

Szafki z z drzwiami w kształ­cie L to optymal­ne rozwią­za­nie pod względem zajmo­wa­ne­go miejsca i ceny.

zobacz

Szafki ubraniowe typu L — Linia SIMPLE™

Szafki ubraniowe BHP

Szafki pracow­ni­cze jedno­ko­mo­ro­we z możli­wo­ścią podziału na odzież brudną i czystą.

zobacz

Szafki ubraniowe typu A — Linia SIMPLE™

Szafki śniadaniowe

Idealne rozwią­za­nie na rzeczy osobiste pracow­ni­ków, zamykane na kluczyk lub szyfr.

zobacz

Szafki śniadaniowe i depozytowe — Linia SIMPLE™

Ławki do szatni pracowniczej

Ławki do szatni wykonane z najwyż­szą dbało­ścią o jakość oraz estetykę. Wszyst­kie ławki wykonane na stabil­nej stalowej konstruk­cji z kilkoma opcjami wykoń­cze­nia.

zobacz

Ławki pracownicze — SIMPLE™

Zobacz co u nas słychać

Nasz nowy projekt — produkcja mebli hotelowych i restauracyjnych Dodane18 lipca 2019 

Wyposa­ży­my komplek­so­wo obiekt restau­ra­cyj­no-hotelowy w Gdańsku.

Zobacz więcej 

Meble do klubu fitness i siłowni w Zabrzu - ATEPAA®

Minimalistyczne i eleganckie szafki ubraniowe w Reshape Dodane18 stycznia 2019 

Projekt charak­te­ry­zu­je się niezwy­kle prostą formą oraz dbało­ścią o każdy detal.

Zobacz więcej 

Projekt w Dubaju, w największym centrum handlowym. Dodane29 grudnia 2018 

Nasz pierwszy projekt w tym niezwy­kłym mieście. Pierwszy i od razu w tak rozpo­zna­wal­nym miejscu…

Zobacz więcej 

Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM

Produkujemy i projektujemy w Polsce.
Pracujemy dla klientów globalnie.