Nasz nowy projekt — produkcja mebli hotelowych i restauracyjnych

18 lipca 2019 - Less than a minute read

Projekt charak­te­ry­zu­je się niezwy­kle prostą formą oraz dbało­ścią o każdy detal. 

ATEPAA® została wybrana na general­ne­go wykonaw­ce mebli i dekora­cji do obiektu restau­ra­cyj­ne­go w Monasti­co w Gdańsku na terenie CH Forum. Wykonamy meble do pokoju hotelo­we­go, meble do lobby i recepcji, meble do restau­ra­cji, oświe­tle­nie oraz meble tapice­ro­wa­ne.

ZOBACZ PROJEKT