Nasza nowa kolekcja HOME oraz linia industrial

15 grudnia 2016 - Less than a minute read

Natural­ny wygląd surowej stali, najwyż­szej jakości wykoń­cze­nie powierzch­ni blacke­ned steel. Zobacz naszą niezwy­kłą i dobrze zapro­jek­to­wa­ną linię.

Nasze nowe meble zostały stworzo­ne z myślą o nowocze­snych i stylo­wych miesz­ka­niach. Dzięki działowi projek­to­we­mu ATEPAA, wykorzy­stu­ją­ce­mu cały poten­cjał najnow­szych techno­lo­gii w obróbce stali, nasze meble można zasto­so­wać niemal wszędzie. Industrial­ne meble do sypialni, czy łazienki, nieza­leż­nie od tego, które pomiesz­cze­nie wyposa­żasz.

Zapra­sza­my do zapozna­nia się z trzema naszymi wyjąt­ko­wy­mi liniami.