Countries:

Metalowe szafki pracownicze do szatni oraz stołówki


Zobacz Reali­za­cjęOferta Szafek

Nasze produkty dostarczamy oraz instalujemy w całej Polsce

Poniżej prezen­tu­je­my najwyż­szej jakości szafki pracow­ni­cze. Szafki typu L, szafki BHP oraz śniada­nio­we. Przeko­naj się, że meble socjalne mogą wyglądać WOW!

ZOBACZ NASZE REALIZACJEZOBACZ JAK PROJEKTUJEMY

Katalog produktów

Darmowy katalog produk­tów wysłany pocztą to coś czego potrze­bu­jesz? Nie ma sprawy, przygo­tu­je­my przesył­kę a kurier dostar­czy go do drzwi.


Cennik szafek oraz pozostałych mebli

ATEPAA to jakość za rozsądną cenę. To fakt. Oczywi­ście zrobimy wszystko, aby dostar­czyć Ci możliwie najwię­cej infor­ma­cji.

Darmowy projekt i wizualizacja 3D

Uwiel­bia­my Tworzyć i pomagać Wam w projek­to­wa­niu. Staramy się, aby reali­za­cja była wierną kopią naszej wizuali­za­cji.

Szafki metalowe dla pracowników
o niespotykanej jakości

Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji szafek pracowniczych do szatni oraz pomieszczeń socjalnych. Wysoka jakość produktów, indywidualny projekt oraz miła i profesjonalna obsługa, na to
z całą pewnością mogą liczyć nasi klienci.

Nasze produkty dostar­cza­my oraz insta­lu­je­my w całej Polsce

Poniżej prezen­tu­je­my szafki oraz ofertę dedyko­wa­ną do szatni pracow­ni­czych i pomiesz­czeń socjal­nych w firmach. Szafki BHP na odzież, szafki śniada­nio­we oraz inne meble na indywi­du­al­ne zamówie­nie.

Linie Produktowe

  • Wszyst­kie
  • Szafki do szatni
  • Szafki do pomiesz­czeń socjal­nych
  • Ławki do szatni pracow­ni­czej

Szafki pracownicze typu L

Szafki z z drzwiami w kształ­cie L to optymal­ne rozwią­za­nie pod względem zajmo­wa­ne­go miejsca i ceny.

zobacz

Szafki ubraniowe typu L — Linia SIMPLE™

Szafki ubraniowe BHP

Szafki pracow­ni­cze jedno­ko­mo­ro­we z możli­wo­ścią podziału na odzież brudną i czystą.

zobacz

Szafki ubraniowe typu A — Linia SIMPLE™

Szafki śniadaniowe

Idealne rozwią­za­nie na rzeczy osobiste pracow­ni­ków, zamykane na kluczyk lub szyfr.

zobacz

Szafki śniadaniowe i depozytowe — Linia SIMPLE™

Ławki do szatni pracowniczej

Ławki do szatni wykonane z najwyż­szą dbało­ścią o jakość oraz estetykę. Wszyst­kie ławki wykonane na stabil­nej stalowej konstruk­cji z kilkoma opcjami wykoń­cze­nia.

zobacz

Ławki pracownicze — SIMPLE™

Zobacz co u nas słychać

Przepisy dotyczące projektowania szatni Dodane15 grudnia 2016 

Szatnia musi zostać zapro­jek­to­wa­na według ściśle określo­nych przepi­sów. Zobacz na co zwrócić uwagę. Komplek­so­we podej­ście przy…

Zobacz więcej 

Szatnia pracownicza, jakie szafki wybrać Dodane15 grudnia 2016 

Szafki typu L, szafki jedno­ko­mo­ro­we czy z podzia­łem brudna/czysta, do tego kilka rodzajów zamków. Wybór jest duży,…

Zobacz więcej 

Projekt klubu fitness na co zwrócić uwagę Dodane15 grudnia 2016 

Klub fitness to miejsce, które jak każde, które chce odnieść sukces musi zostać zapro­jek­to­wa­ne według ustalo­nych…

Zobacz więcej 

Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM

Produkujemy i projektujemy w Polsce.
Pracujemy dla klientów globalnie.