Szafki ubraniowe z zamkami elektronicznymi

SZAFKI UBRANIOWE Z LINII KILII™

Luksu­so­we szafki z zamkami elektro­nicz­ny­mi na PIN wykonane dla studia Indoor Cycling w Warsza­wie. Nasz klient wybrał linię KILII™ w 2 opcjach: na cokole jako szafki depozy­to­we oraz szafki na ławce do szatni.

Nowocze­sny i designer­ski klub Indoor Cycling zloka­li­zo­wa­ny w presti­żo­wej lokali­za­cji został wyposa­żo­ny przez naszą topową linię KILII™ uzupeł­nio­ną natural­nym dębowym drewnem, którym zostały pokryte siedzi­ska ławek w szatni. Prosta i wyrafi­no­wa­na forma szafek idealnie współgra
z nowocze­snym systemem zamknięć w postaci zamków na kod PIN.