Szafki ubraniowe z dekorem rustykalnym

SZAFKI UBRANIOWE Z LINII ARTA™

Nowocze­sność w połącze­niu z natural­nym drewnia­nym dekorem frontów. Nasz projekt został wybrany przez główną siedzibę banku BGL BNP Paribas
w Luksem­bur­gu z pośród ofert nadesła­nych z całej Europy.

Szafki zostały wyposa­żo­ne w zinte­gro­wa­ne ławki oraz zamki elektro­nicz­ne na kod. Takie rozwią­za­nie idealnie spraw­dzi­ło się dla pracow­ni­ków banku, któremu praco­daw­ca stworzył nowocze­sny korpo­ra­cyj­ny klub fitness. Dla BNP Paribas mieliśmy również okazję wykonać metalowe szafki pracow­ni­cze z drzwiami typu L, z których korzy­sta­ją pracow­ni­cy obsługi obiektu.