Szafki ubraniowe z mdf oraz drewnem

SZAFKI UBRANIOWE Z LINII KILII™

Wyczucie stylu, funkcjo­nal­ność oraz jakość, tym muszą charak­te­ry­zo­wać produkty, które chcą odnieść sukces na rynku skandy­naw­skim. Tym bardziej jest do dla nas mobili­zu­ją­ce, że produkty ATEPAA są tak docenia­ne na tym bardzo wymaga­ją­cym rynku. Prezen­to­wa­ne szafki szatnio­we trafiły do stylo­we­go studia Indoor Cycling w Sztok­hol­mie.

Inwestor wybrał hybry­do­we szafki z linii KILII™, czyli połącze­nia stali z którego wykonany jest korpus oraz z frontów wykona­nych z płyty lakie­ro­wa­nej mdf. Szafki zostały wyposa­żo­ne w zinte­gro­wa­ne ławki pokryte natural­nym dębem oraz zamki elektro­nicz­ne na kod PIN.