Luksusowe szafki z oświetleniem LED

SZAFKI UBRANIOWE Z LINII ARTA™ LUX

W 2016 roku powstał wyjąt­ko­wy i luksu­so­wy klub fitness w Warsza­wie. Klub Quantum mieszący się na ul. Pięknej, w samym centrum presti­żo­wej dziel­ni­cy, to kwinte­sen­cja designu i jakości materia­łów. Tym bardziej cieszy nas fakt, że mieliśmy przyjem­no­ści wykonać dla tego inwesto­ra szafki ubranio­we do szatni.

Szafki zostały wykonane z najwyż­szą staran­no­ścią w oparciu o najlep­sze materia­ły.
Linia ARTA™ w konstruk­cji hybry­do­wej została uzupeł­nio­na o fronty z włoskiej płyty lamino­wa­nej.
Całość została wzboga­co­na o oświe­tle­nie LED zgodnie z aktual­nym trendami w klubach fitness typu premium. Szafki zostały wyposa­żo­ne w zinte­gro­wa­ne siedzi­ska oraz zamki elektro­nicz­ne na kartę.