Minimalistyczne i eleganckie szafki ubraniowe — Zabrze

Jeden z naszych najwięk­szych projek­tów w Polsce — Klub Reshape Fitness w Zabrzu.

Projekt charak­te­ry­zu­je się niezwy­kle prostą formą oraz dbałość o każdy detal.
Oczywi­ście wypro­du­ko­wa­li­śmy szafki ubranio­we wyposa­ża­jąc je zamki elektro­nicz­ne, nie mniej jednak mieliśmy okazję wykonać również wiele innych
wyjąt­ko­wych mebli. Poza wyposa­że­niem szatni i innych pomiesz­czeń wykona­li­śmy wyposa­że­nie VIP room w obicia ścian oraz meble miękkie.

Niebawem kolejna nasza reali­za­cja w tym niezwy­kłym mieście.

Design: ATEPAA®