Szafki pracownicze do biura z grafiką

SZAFKI UBRANIOWE Z LINII ARTA™ + GRAFIKA

Nowocze­sne biuro, polska firma o global­nym zasięgu i szafki ATEPAA. Nasza reali­za­cja dla grupy LPP okazała się strzałem w dziesiąt­kę, zarówno pod względem dosto­so­wa­nia projektu do oczeki­wań inwesto­ra, jak również pod kątem designu.

Szafki ubranio­we (pracow­ni­cze) do biurowca, zostały zapro­jek­to­wa­ne, aby spełniać oczeki­wa­nia pracow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z zajęć na rowerach w korpo­ra­cyj­nej siłowni. Szafki zostały wykonane w techno­lo­gi hybry­do­wej z linii ARTA™, czyli połącze­nia stalo­we­go korpusu oraz drzwi wykona­nych z płyty lamino­wa­nej z grafiką. Szafki zostały wyposa­żo­ne w zamki elektro­nicz­ne na kartę z czytni­kiem w formie monitora LCD.