Szafki pracownicze typu Hot Desk
z wrzutnią na dokumenty

SZAFKI PRACOWNICZE Z LINI KILII™

Projekt oraz szafki pracow­ni­cze wykonane na zamówie­nie dla firmy AVIVA. Szafki wykona­li­śmy dla kilku placówek w całym kraju.

Szafki typu Hot Desk ATEPAA to idealne rozwią­za­nie dla nowocze­snych biur, gdzie istnieje potrzeba stworze­nia pracow­ni­kom stylo­wych mebli do przecho­wy­wa­nia prywat­nych rzeczy. Szafki ATEPAA z linii KILII™ idealnie wpisały się we wnętrza biur AVIVA stając się nie tylko praktycz­nym meblem, ale również nieodzow­nym elemen­tem nowocze­snej archi­tek­tu­ry. Szafki zostały wyposa­żo­ne w regulo­wa­ną półkę oraz zamek na szyfr, który idealnie sprawdza się w szafkach pracow­ni­czych.