Countries:
  • nowoczesne_szafki_do_domu
    Linia LOFT™

    Stalowa i surowa kolekcja, ale niesłychanie intrygująca swoim designem.

Naturalny wygląd surowej stali

Najwyż­szej jakości wykoń­cze­nie powierzch­ni blacke­ned steel oraz wyjąt­ko­wo gładka lakie­ro­wa­na powierzch­nia. Kolekcja to 3 wyjąt­ko­we modele: Lucky Luke ( komoda ), Long John ( szafka RTV ) oraz Small Jack ( szafka nocna ).

Small Jack (szafka nocna)

Szafka nocna metalowa w w stylu industrial­nym. Nowocze­sny projekt łączący w sobie industrial­ność oraz elegan­cję formy. Unikalny design oraz surowy wygląd tworzą tą szafkę niezwy­kle wyjąt­ko­wym i designer­skim meblem.

 

Long John (szafka RTV)

Nadaj charak­ter strefie relaksu. Wyróżnij się, wprowa­dza­jąc do swojego wnętrza mebel o nowocze­snym i orygi­nal­nym designie. Szafka RTV to wspania­ły mebel, który zagwa­ran­tu­je ukrycie małych przed­mio­tów w orygi­nal­nym stylu.

Lucky Luke (komoda)

Nowocze­sny projekt łączący w sobie materiał blacke­ned steel oraz elegan­cję formy. Industrial­ny, surowy wygląd tworzą tą komodę niezwy­kle wyjąt­ko­wym meblem do stylo­we­go przecho­wy­wa­nia.

Dowiedz się więcej. Zobacz dedykowaną stronę. 

x
VISIT US!
HALL 8, STAND E50
BOOK YOUR MEETING