Szafki szatniowe z ławką

SZAFKI UBRANIOWE Z LINII ARTA™

Szafki do siłowni i klubu fitness wykonane i zainsta­lo­wa­ne w Katowi­cach. Reali­za­cja dla tego klienta dała nam możli­wość wykona­nia insta­la­cji oświe­tle­nio­wej RGBw szafkach.

Szafki z ławkami zostały wyposa­żo­ne w zamki depozy­to­we na monety. Projekt wyróżnia się zdecy­do­wa­nie oświe­tle­niem RGB, które daje możli­wość doboru barwy z pośród 6 dostęp­nych kolorów. Stero­wa­nie oświe­tle­niem odbywa się za pomocą pilota. Takie niesza­blo­no­we podej­ście sprawiło, że szafki fitness nabrały zdecy­do­wa­nie nowego charak­te­ru. Dla obiektu w Katowi­cach wykona­li­śmy również: kabiny WC i prysz­ni­co­we, blaty pod umywalki oraz suszarki.