Szafki ubraniowe oraz kompleksowe meble do klubu typu boutique fitness

SZAFKI Z LINII ARTA LUX ORAZ MEBLE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Po prostu WOW! Projekt przeszedł nasze najśmiel­sze oczeki­wa­nia. Pomimo dużej ilości skompli­ko­wa­nych elemen­tów oraz wielu godzin pracy efekt okazał się fascy­nu­ją­cych. Szafki ubranio­we, meble tapice­ro­wa­ne, lustra, zabudowy ze stali, pokrycia ścian i wiele innych uzupeł­nia­ją­cych elemen­tów zostało stworzo­nych przez ATEPAA.

Wiele tygodni przygo­to­wań, tworze­nia rysunków produk­cyj­nych oraz testo­wa­nia materia­łów zaowo­co­wa­ło nie tylko zadowo­le­niem ze strony inwesto­ra, ale również przepeł­nia­ją­cą nas satys­fak­cją. Zapra­sza­my do obejrze­nia galerii…