Recepcja do klubu fitness

MEBLE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Recepcję oraz zabudowę pod odżywki wykona­li­śmy dla klienta w Warsza­wie jako cześć komplek­so­we­go kontrak­tu. W projek­cie uwzględ­ni­li­śmy ergono­mię recepcji fitness oraz spójność materia­łów w całym obiekcie.

Połącze­nie czarnego laminatu, stali oraz szkła okazało się pomysłem, które z sukcesem spraw­dzi­ło się podczas eksplo­ata­cji.