Menu
Menu
Efrr Flaga Ue
Menu

„Połączenie spółek – ATEPAA JAGODA MARKOWSKA sp. z o.o.”. Ogłoszenie zarządu Atepaa Jagoda Markowska sp. z o.o. o połączeniu ze spółką Atepaa sp. z o.o.

temida

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ATEPAA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej

i

ATEPAA JAGODA MARKOWSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bielsku – Białej

Zarząd spółki ATEPAA JAGODA MARKOWSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że zamierza połączyć:

ATEPAA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300) przy ulicy Podwale 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 636102, posiadającą NIP 5472165082, REGON 365347330, kapitał zakładowy w wysokości 7.505.000,00 zł (dalej jako: „Spółka Przejmująca”)

ze

spółką ATEPAA JAGODA MARKOWSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300) przy ulicy Podwale 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 609921, posiadającą NIP 5472159762, REGON 364056398, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł (dalej jako: „
Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”) w zw. z art. 515 § 1 k.s.h.

Jednocześnie, w wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 500 § 21 k.s.h., udostępnia się na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną plan połączenia.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Jagoda Markowska – Raczek – Prezes Zarządu

Plan Połączenia [PDF]

Uchwała zarządu [PDF]