Projekt w Dubaju, w największym centrum handlowym.

29 grudnia 2018 - Less than a minute read

Nasz pierwszy projekt w tym niezwy­kłym mieście. Pierwszy i od razu w tak rozpo­zna­wal­nym miejscu jakim jest Dubai Shopping Mall.

Dla naszego klienta wykonu­je­my szafki ubranio­we wraz z elektro­nicz­nym systemem zamknięć.
Dla nas to kolejny milowy krok oraz szansa spraw­dze­nia kompe­ten­cji w pracy z klientem świado­mym swoich potrzeb i wymaga­ją­cym najlep­szych produk­tów oraz obsługi.