Meble do szatni i łazienek

MEBLE Z HPL WYKONANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Meble z HPL idealnie spraw­dza­ją się w pomiesz­cze­niach o podwyż­szo­nej wilgot­no­ści jakim jest szatnia i łazienka w klubie fitness.

Dla jednego z naszych wyjąt­ko­wych klientów mieliśmy okazję wykonać kabiny WC, kabiny prysz­ni­co­we, blaty HPL pod umywalki oraz suszarki. Projekt choć wymaga­ją­cy to dał nam wiele satys­fak­cji z dobrze zreali­zo­wa­ne­go zamówie­nia.