Höllwarth Vienna, to niezwykle luksusowy butik w sercu Wiednia.

Bardzo wymaga­ją­cy klient, który oczeki­wał od nas komplet­ne­go wsparcia od projektu, poprzez produk­cję, aż po insta­la­cję.

Tworze­nie takich przestrze­ni dla tak wyjąt­ko­wych klientów to dla nas niezwy­kła przyjem­ność.
Projekt zakładał całkiem nowy design, który będzie idealnie współ­grał z niezwy­kle luksu­so­wą odzieżą męską.
Dla Höllwarth wykona­li­śmy m.in. system regałów/szaf, w których klient prezen­tu­je odzież i obuwie, wyspy ekspo­zy­cyj­ne, przebie­ral­nie, ladę oraz wszyst­kie elementy dekora­cyj­ne.
Ponadto całe pomiesz­cze­nie idealnie dopełnia zapro­jek­to­wa­na i ręcznie wykonana przez nas lampa dekora­cyj­na.

Niebawem kolejna nasza reali­za­cja w tym niezwy­kłym mieście.

Design: ATEPAA®
Produc­tion and workshop drawings: ATEPAA®
Photo: Tomasz Zakrzew­ski Archi­fo­lio