WOW ! Gensler wybiera naszą firmę.

7 listopada 2018 - Less than a minute read

ATEPAA® marką referen­cyj­ną części mebli dla nowej siedziby LinkedIn w Londynie.

Gensler zajmuje pierwsze miejsce na liście najwięk­szych biur archi­tek­to­nicz­nych świata. Firma powstała w 1965 roku i od początku istnie­nia główną siedzibę ma w San Franci­sco . Dziś jednak jej działa­nie jest globalne – pracow­nia ma kilka­dzie­siąt filii, najwię­cej w USA, po kilka na Bliskim i Dalekim Wscho­dzie. W Europie zaledwie dwie – w Birming­ham i Londynie. Gensler zatrud­nia 2570 archi­tek­tów – to absolut­ny rekord, kolejna w zesta­wie­niu firma ma ich aż o 800 mniej