Industrialne szafki do szatni

SZAFKI UBRANIOWE Z LINII LOKSA™ INDUSTRIAL

Niezwy­kłe, designer­skie i zaska­ku­ją­ce. Tak można określić szafki metalowe do szatni, które zapro­jek­to­wa­li­śmy i wykona­li­śmy dla naszego klienta w Szwecji.

Szafki metalowe zyskały zupełnie nową formę, idealnie wpisując się nie tylko we wnętrze szatni, ale również w całość klubu sporto­we­go. Szafki zostały ustawio­ne na wysokim cokole pełnią­cym funkcję ławki. Inwestor jako system zamknię­cia wybrał zamki elektro­nicz­ne na kod, które idealnie spraw­dza­ją się w takich obiek­tach.