Countries:

Kolekcja HOME Nowoczesne szafki do domu

Nowoczesna, a z wyraźnym odwołaniem do przeszłości

Nasze nowe meble zostały stworzo­ne z myślą o nowocze­snych i stylo­wych miesz­ka­niach. Dzięki działowi projek­to­we­mu ATEPAA, wykorzy­stu­ją­ce­mu cały poten­cjał najnow­szych techno­lo­gii w obróbce stali, nasze meble można zasto­so­wać niemal wszędzie. Industrial­ne meble do sypialni, czy łazienki, nieza­leż­nie od tego, które pomiesz­cze­nie wyposa­żasz.

Bez montażu

Zysku­jesz swój czas by zająć się tym co ważne, ponieważ mebel po rozpa­ko­wa­niu jest już gotowy do użytku.

Niezniszczalne

Już na wczesnym etapie produk­cyj­nym tworzymy stabilną konstruk­cję, zgrze­wa­ną ręcznie.

Nowoczesne opakowanie

Wyjąt­ko­wy meble musi być również zapako­wa­ny w bezpiecz­ny i orygi­nal­ny sposób.

Kolekcja SCANDINAVIA

Nowocze­sność, elegan­cja i funkcjo­nal­ność. Połącze­nie stali oraz natural­ne­go drewna okazało się strzałem w dziesiąt­kę.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kolekcja LOFT

Nowocze­sna, a z wyraźnym odwoła­niem do przeszło­ści. Stalowa i surowa, ale niesły­cha­nie intry­gu­ją­ca swoją lekko­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
  • Kolekcja COLOR

    Nasi projek­tan­ci coraz częściej wychodzą na przeciw oczeki­wa­niom klientów, wprowa­dza­jąc do produk­cji nowe, stylowe projekty. Również te metalowe w różnych kolorach. 

    ZOBACZ WIĘCEJ

Aktualności

Przepisy dotyczące projektowania szatni

Dodane15 grudnia 2016 

Szatnia musi zostać zapro­jek­to­wa­na według ściśle określo­nych przepi­sów. Zobacz na co zwrócić uwagę. Komplek­so­we podej­ście przy…

Zobacz więcej 

Szatnia pracownicza, jakie szafki wybrać

Dodane15 grudnia 2016 

Szafki typu L, szafki jedno­ko­mo­ro­we czy z podzia­łem brudna/czysta, do tego kilka rodzajów zamków. Wybór jest duży,…

Zobacz więcej 

Projekt klubu fitness na co zwrócić uwagę

Dodane15 grudnia 2016 

Klub fitness to miejsce, które jak każde, które chce odnieść sukces musi zostać zapro­jek­to­wa­ne według ustalo­nych…

Zobacz więcej 
Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM

Produkujemy i projektujemy w Polsce.
Pracujemy dla klientów globalnie.